Tình yêu - Áo đôi

Tình yêu - Áo đôi

  1. Chiếc áo đôi của tình đầu

    Chiếc áo đôi của tình đầu

    Chiếc áo đôi năm xưa vẫn ở bên, giữ ấm cho tôi những khi trời trở rét; xấu xí, thô kệch, cũ rích và đã phai màu nhiều nhưng chưa hề rách và tôi càng thấy đẹp khi mặc vào người. Tôi tự nhủ sẽ giữ nó mãi, không bao giờ vứt đi.
... ...