- Voucher 0H - 23H59 1/3 - 3/3 (Mọi ngành hàng)
  • Mã AFFRH51 - Giảm 20K đơn từ 68K
  • Mã áp dụng cho một số shop và người dùng nhất định
- Voucher 0H - 23H59 2/3 - 3/3 (Mọi ngành hàng)
  • Mã AFFQY56 - Giảm 20K đơn từ 68K
  • Mã AFFRL1 - Giảm 33K đơn từ 68K
  • Mã AFFSQ27 - Giảm 50% tối đa 30K đơn từ 50K
  • Mã áp dụng cho một số shop và người dùng nhất định

 
... ...